Privacy Policy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vermeulen & Den Otter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
2. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens;
4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere paartijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vermeulen & Den Otter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het sturen van een mail naar: pz@vermeulendenotter.nl

Vermeulen & Den Otter


Meliestraat 28
5251 EJ  VLIJMEN

Heeft u vragen?
Bel 073-5112406 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
U kunt tot 14.00 uur voor de volgende dag bestellen. Voor maandag uiterlijk vrijdag voor 14.00 uur, op zaterdag is het niet meer mogelijk om voor maandag te bestellen.

Veilig betalen
iDeal